OUTSOURCING CPD

Tailored Mobile Solution Sp. z o.o. oferuje również swoim klientom systemy CPD (Centralnego Przetwarzania Danych) oparte na:

Kologacji - usłudze polegającej na udostępnianiu autorskiego systemu CPD, na którym zamieszczona zostaje instrukcja komputerowa oraz odpowiednie infrastruktury sieciowe pozwalające na korzystanie z instalacji. Systemy CPD stanowią istotę nowoczesnego podejścia do informatyzacji przedsiębiorstwa. Są to wielopoziomowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, które umożliwiają m.in. monitorowanie i archiwizację danych, zapewniają ciągłość i bezpieczeństwo informacji.

OUTSOURCING SYSTEMU

Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. umożliwia swoim Klientom zakup autorskich systemów, co pozwala firmom uniknąć nakładów związanych z zakupem sprzętu czy opłacenia zasobów ludzkich. W ramach współpracy TMS zapewnia:

 • Niezbędny sprzęt,
 • Infrastrukturę komunikacyjną,
 • Bieżącą administrację platformą systemową,
 • Doradztwo z zakresu eksploatowanego oprogramowania,
 • Szkolenia z zakresu obsługi.

IT CONSULTING

Doświadczony zespół konsultantów TMS oferuje pomoc w dziedzinie systemów informatycznych, których zadaniem jest wparcie zarządzania w prowadzonym przedsiębiorstwie. Specjalizujemy się w systemach teleinformatycznych, które wykorzystują technologie mobilne. Pomagamy również w ich integracji z oprogramowaniem centralnym, w zależności od specyfiki firmy, reprezentowanej branży oraz indywidulanych potrzeb Klienta.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻY

Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. oferuje na najwyższym poziomie usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży. Szereg profesjonalnych porad ekspertów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych korzyści biznesowych.

SZKOLENIA

Firma, poza gotowymi rozwiązaniami, oferuje również szkolenia dotyczące m.in. bezpośredniego wykorzystania naszego oprogramowania, optymalizacji procesów sprzedaży czy kontaktów z klientem. Szkolenia kierowane są przede wszystkim do managerów wysokiego oraz średniego szczebla i obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Skuteczne wykorzystanie technologii mobilnych w marketingu i sprzedaży w celu:
  • zwiększenia sprzedaży,
  • polepszenia kontaktów z klientem
  • zmniejszenia kosztów.

 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem wykorzystując m-marketing.
 • Negocjacje z dostawcą usług mobilnych.
 • Wykorzystanie mobilnych aplikacji z dostępem do centralnej bazy danych.
 • Organizacja sieci pracowników terenowych.
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym,
 • Zarządzanie zespołem Kierowników Regionalnych.
 • Opracowania strategii rozwoju sprzedaży.
 • Alokacja planów sprzedaży w regionach.
 • Rozwój sieci sprzedaży.
 • Planowanie i koordynacja akcji marketingowych.
 • Sposoby kontroli i motywowania pracowników.
 • Metod sprzedaży promocyjnej.
 • Umiejętności efektywnych kontaktów z klientami.
 • Techniki zwiększenia skuteczności sprzedaży.

STREFA KLIENTA

Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. świadczy użytkownikom swoich systemów usługi doradcze w zakresie prawidłowej eksploatacji nabytych aplikacji oraz ich skutecznego i efektywnego wykorzystania. Wspieramy użytkowników w rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości związane z działaniem systemu telefonicznie lub mailowo. Pomoc techniczna obejmuje wszystkie elementy naszych rozwiązań informatycznych.