Branża mięsna

System TMS SFA umożliwia pobranie cenników i stanów magazynowych oraz danych promocyjnych w dowolnym momencie bezpośrednio z systemu ERP. Potwierdza realizację każdej pozycji zamówienia. TMS SFA umożliwia: pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o ich skuteczności, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, bieżącą informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie, realizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u swoich klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia, automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Kosmetyczna

System TMS SFA umożliwia przejrzyste zarządzanie kluczowymi obszarami takimi jak: zapasy, ceny, promocje, realizacja zamówień, a także rozliczenia z klientami. System między innymi pomaga: planować i kontrolować codzienną pracę przedstawicieli handlowych, reagować na zmiany w popycie, kontrolować aktualny stan magazynów w sklepach oraz działania konkurencji, sprawdzać udziały półkowe produktów, oceniać wystrój wystaw, a także ankietować klientów, optymalizować zapasy w całej sieci dystrybucji przy zachowaniu poziomu realizacji zamówień i redukcji kosztów logistycznych, wysyłać zamówienia do lokalnych dystrybutorów, rozliczać promocje i materiały promocyjne.

FMCG

System TMS SFA szczególnie nadaje się do wykorzystania przez firmy produkujące lub dystrybuujące artykuły szybko rotujące (FMCG). Ten segment rynku wymaga częstych dostaw, a więc częstych zamówień i dużej aktywności przedstawicieli handlowych. Systemy TMS SFA umożliwiają: pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o ich skuteczności, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, bieżąca informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie, realizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u swoich klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia, automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Handel hurtowy

Całość gromadzonych danych może być analizowana w module Business Intelligence, który daje możliwość szybkiego zapoznania się z wynikami kluczowych procesów przedsiębiorstwa. System TMS SFA między innymi umożliwia: pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o ich skuteczności, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, bieżącą informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie orazrealizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia., automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Handel detaliczny

TMS oferuje zaawansowane rozwiązania wykorzystywane w handlu detalicznym. Są to systemy kategorii SFA podłączone do centralnych systemów dostawców. Moduł Business Intelligence daje możliwość szybkiego analizowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa.Systemy TMS SFA umożliwiają: pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o ich skuteczności, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, bieżącą informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie oraz realizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u swoich klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia, automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Księgarska

W szczególności wykorzystywane są funkcje służące kontroli ekspozycji u sprzedawców, jak raport z uporządkowania stoiska, wyłożenia towaru, opisania zwrotów, czy też karta oceny ekspozycji ze zdjęciami dokumentującymi dla działu marketingu. Całość gromadzonych danych może być analizowana w module Business Intelligence, który daje możliwość szybkiego zapoznania się z wynikami kluczowych procesów przedsiębiorstwa. System TMS SFA między innymi umożliwia: pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o skuteczności podejmowanych działań, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, kontrolę i ocenę ekspozycji i stoisk, bieżącą informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie oraz realizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia, automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Budowlana

System TMS SFA to: automatyzacja procesu przyjmowania zamówień, automatyczne raportowanie sprzedaży, uporządkowanie oferty, segmentacji i cenników, standaryzacja procedur - jednolite procedury wizyt u klientów, jednolite mechanizmy promocji, łatwość rozeznania oferty promocyjnej, dopasowanie oferty i cen do segmentów rynku, klientów i specyfiki rynków lokalnych, elektroniczna ankietyzacja udostępniona na bieżąco przez scalone wyniki.

Usługi serwisowe

Systemy wspomagające usługi serwisowe umożliwiają automatyczne planowanie wizyt z uwzględnieniem priorytetów i umownych warunków obsługi SLA, aktualnego miejsca pobytu techników, czasu dojazdu, czasu pracy i nadgodzin, dostępności części i materiałów, umiejętności i uprawnienia techników. Systemy równoważą koszty, jakość obsługi klientów i umowne czasy reakcji. Planowanie wizyt jest kontrolowane przez dystrybutora.

Metalowa

System TMS SFA udostępnia przedstawicielowi handlowemu bazę wiedzy o produktach, czyli umożliwia zamówienia w oparciu o ich dane techniczne, rysunki, wymiary. Dopasowanie systemu w zakresie katalogowania części jest wykonywane na etapie wdrożenia w oparciu o analizę potrzeb. Pozostałe funkcje systemu są typowe i zawierają między innymi: automatyzację procesu przyjmowania zamówień, automatyczne raportowanie sprzedaży, uporządkowanie oferty, segmentacji i cenników, elektroniczną ankietyzację.

Meblarska

Całość gromadzonych danych może być analizowana w module Business Intelligence, który daje możliwość szybkiego zapoznania się z wynikami kluczowych procesów przedsiębiorstwa. System TMS SFA między innymi umożliwia:pełną kontrolę nad działaniami przedstawicieli i informację o skuteczności podejmowanych działań, pełną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem sprzedażą, kontrolę i ocenę ekspozycji i stoisk, bieżąca informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie, realizacji powierzonych im zadań i celów, informacje o działaniach konkurencji u klientów, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia., automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Farmaceutyczna

System TMS SFA usprawnia pracę przedstawicieli - promotorów odwiedzających regularnie apteki, dając im poprzez urządzenia mobilne bieżący dostęp do wszelkich danych handlowych zawartych w centrali, w tym do rozbudowanych funkcji promocyjnych zwiększających sprzedaż. Wdrożenia systemu podnosi wydajność pracy, a co za tym idzie, poprawia wyniki ze sprzedaży, oraz umożliwia kadrze menedżerskiej bieżący monitoring stanu wykonanych przez handlowców zadań. System między innymi zapewnia: bieżąca informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie, realizacji powierzonych im zadań i celów, kontrolę nad działaniami przedstawicieli i ich skutecznością, efektywne zarządzanie sprzedażą, przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia., automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Medyczna

W zastosowaniach medycznych system odpowiada za sprawne gromadzenie informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta oraz umożliwia wgląd w historię leczenia (Karta pobytu pacjenta w placówce). Pomocny jest zarówno personelowi medycznemu, któremu umożliwia dostęp do informacji przy łóżku pacjenta, jak i administracji placówki do celów analiz, logistyki środków leczniczych i rozliczania kosztów leczenia.W zastosowaniach akwizycyjnych system działa jak typowy system kategorii SFA służący do zarządzania przedstawicielami oferującymi różnego rodzaju produkty i usługi. Między innymi umożliwia: bieżąca informację na temat przebiegu pracy przedstawicieli w terenie, realizacji powierzonych im zadań i celów, kontrolę nad działaniami przedstawicieli i ich skutecznością, efektywne zarządzanie sprzedażą,przekrojową informację o klientach, szybkie wielowymiarowe analizy i zestawienia., automatyzację procesów obsługi klientów, kontrolę i redukcję kosztów pracy przedstawicieli. Oprogramowanie zintegrowane jest z GPS i mapami.

Finanse

Dla branży finansowej został opracowany dedykowany system TMS Finance.

Ubezpieczenia

Dla branży ubezpieczeniowej został opracowany dedykowany system TMS Insurance.