TMS SFA

TMS SFA jest narzedziem stworzonym z mysla o firmach, funkcjonujacych w oparciu o rozproszone struktury. Ta wielofunkcyjna aplikacja pozwala nie tylko sprawnie zarzadzac zamówieniami, ale równiez weryfikowac efektywnosc pracy, definiowac cele biznesowe oraz kontrolowac jakosc pracy podwladnych. Intuicyjny interfejs,a przed wszystkim mozliwosc swobodnej zmiany ustawien, czyni je rozwiazaniem, które w znacznym stopniu pomoze uproscic procesy zarzadzania w firmie. Kluczowe wsparcie zapewnia aplikacja mobilna, w pelni synchronizowana z aplikacja centralna, która dziala na wszystkich urzadzeniach mobilnych obslugujacych system Windows Phone.

Dzieki gromadzonym informacjom, aplikacja pozwala m.in. na:

 • dostep w trybie real time do kluczowych informacji sprzedazowych w ramach regionu
 • operacyjne zarzadzanie przedstawicielami handlowymi
 • kontrola efektywnosci pracy
 • ulatwiona procedura skladania zamówien i zarzadzania bazami danych
 • calodobowy dostep do struktury sprzedazy w poszczególnych grupach klientów, dostawców, regionów etc.
 • biezacy dostep do raportów i wyników pracowników terenowych
 • zautomatyzowanie przeplywu zlecen
 • mozliwosc modyfikacji narzedzia w celu lepszego dopasowania do struktury firmy
 • dostep w czasie rzeczywistym do informacji o strukturze sprzedazy w ramach takich kategorii jak klient, kontrahenci, grupy, podgrupy, regiony czy inny zdefiniowany wczesniej wymiar
 • biezaca informacja o strukturze rynku, równiez pod katem dzialan prowadzonych przez konkurencje
 • integracje z systemami ERP (pozwala na biezaca weryfikacje stanów ilosciowych zrealizowanych zamówien oraz na bazie wprowadzonych faktów – równiez ich wartosci)
 • mozliwosc sprawdzenia korelacji nakladów poniesionych na rzecz promocji z osiagnietymi wynikami sprzedazowymi
 • podniesienie efektywnosci pracy zespolu
 • efektywniejsza kontrola nad przeplywem materialów
 • szybszy i skuteczniejszy proces skladania zamówien na okreslone materialy lub czesci

TMS FFA

W obliczu coraz trudniejszych warunków rynkowych, zaostrzonej konkurencji oraz rosnących wymagań klientów, przewidzieliśmy szereg rozwiązań mających zastosowanie także w branży usługowej. Dzięki temu aplikacja kwalifikowana jest również jako system typu FFA (Filed Force Automation), który docelowo przeznaczony jest do dynamicznego zarządzania pracą rozproszoną w terenie. Oprogramowanie TMS zapewnia m.in. centralne kierowanie realizacją zleceń pośredniego usunięcia awarii, zapewniając dostęp do głównej bazy informacji, a wszystko to z poziomu urządzenia mobilnego. Dzięki zdalnemu dostępowi do aplikacji na urządzeniu przenośnym, pracownicy mogą ponadto na bieżąco monitorować delegowane im zadania oraz posiadają dostęp do zebranych dotychczas informacji na temat obsługiwanych klientów.

Aplikacja TMS gromadzi również dane o:

 • obsługiwanych obiektach i ich wyposażeniu
 • zawartych umowach serwisowych i warunkach obsługi
 • urządzeniach, częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych
 • historii napraw i wykonaniu innych usług
 • serwisantach i ich kwalifikacjach,
 • stanach magazynowych
 • kosztach wykonanych zleceń

Dzięki takiej puli dostępnych rozwiązań, nasza aplikacja pozwala na maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii czy odpowiedzi na zgłoszenia. Przede wszystkim pozwala jednak na optymalizację kolejności wykonywanych zadań serwisowych, co znacznie poprawę skuteczność zespołu.

TMS FINANCE

TMS Finance jest system przeznaczonym do wykorzystania przez doradców finansowych sprzedających produkty bankowe. Dzieki gromadzonym informacjom, pozwala on na:

 • bieżacy monitoring punktów sprzedaży
 • przeprowadzenie badania marketingowego konkurencji
 • pomiar efektywności pracy przedstawicieli handlowych
 • bieżącą ocenę sytuacji poszczególnych klientów
 • analizę sprzedaży produktów, ich rodzajów i grup w ujęciu ilościowym oraz wartościowym, w podziale na określonych klientów lub regiony

TMS INKASSO

TMS Inkasso znajdzie zastosowanie podczas zbierania danych, odczytów, naliczania lub poboru należności. Może zostać wykorzystana nawet podczas odczytu takich mierników jak licznik gazu, energii elektrycznej czy wodomierzy. Aplikacja odróżnia się od standardowego systemu rozrachunkowego głównie zdalnym dostępem do niezbędnych informacji oraz możliwością raportowania w trybie rzeczywistym, bezpośrednio do systemu centralnego. Nasze oprogramowanie można również opcjonalnie wykorzystać w celu windykacji należności.

Aplikacja znajdzie zastosowanie we wszystkich firmach zajmujących się dystrybucją mediów, zbieraniem odczytów wykonywanych przez pracowników terenowych, przy jednoczesnym zapisie przebytej przez pracowników trasy, miejscami postoju oraz wszelkimi innymi danymi związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi. W dalszym procesie informacje te pozwalają sporządzić szczegółowe raporty dotyczące efektywności pracy.

TMS INSURANCE

Poza wymienionymi branżami, oprogramowanie TMS może być także użyte podczas pracy doradców ubezpieczeniowych czy osób sprzedających polisy na życie. Aplikacja wspomaga bowiem zarządzanie procedurą sprzedaży w towarzystwach ubezpieczeniowych. Stanowi uzupełnienie dla centralnego systemu o najważniejsze bazy danych, podsumowania spotkań, informacji o pracy pracowników, a wszystko to z dowolnego miejsca z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

TAILORED MOBILE SOLUTIONS

Dostarczane przez nas rozwiązania są na tyle elastyczne, aby móc dopasować je do specyfiki każdego z przedsiębiorstw. Oferta Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. bazuje jednak przede wszystkim na oczekiwaniach klientów. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, zaś zespół programistów jest w stanie opracować dedykowane rozwiazania, wykraczające poza standardową ofertę, które spełnią indywidualne zapotrzebowania naszych partnerów.