TMS INSURANCE

Poza wymienionymi branżami, oprogramowanie TMS może być także użyte podczas pracy doradców ubezpieczeniowych czy osób sprzedających polisy na życie. Aplikacja wspomaga bowiem zarządzanie procedurą sprzedaży w towarzystwach ubezpieczeniowych. Stanowi uzupełnienie dla centralnego systemu o najważniejsze bazy danych, podsumowania spotkań, informacji o pracy pracowników, a wszystko to z dowolnego miejsca z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.