TMS INKASSO

TMS Inkasso znajdzie zastosowanie podczas zbierania danych, odczytów, naliczania lub poboru należności. Może zostać wykorzystana nawet podczas odczytu takich mierników jak licznik gazu, energii elektrycznej czy wodomierzy. Aplikacja odróżnia się od standardowego systemu rozrachunkowego głównie zdalnym dostępem do niezbędnych informacji oraz możliwością raportowania w trybie rzeczywistym, bezpośrednio do systemu centralnego. Nasze oprogramowanie można również opcjonalnie wykorzystać w celu windykacji należności.

Aplikacja znajdzie zastosowanie we wszystkich firmach zajmujących się dystrybucją mediów, zbieraniem odczytów wykonywanych przez pracowników terenowych, przy jednoczesnym zapisie przebytej przez pracowników trasy, miejscami postoju oraz wszelkimi innymi danymi związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi. W dalszym procesie informacje te pozwalają sporządzić szczegółowe raporty dotyczące efektywności pracy.