TMS FFA

W obliczu coraz trudniejszych warunków rynkowych, zaostrzonej konkurencji oraz rosnących wymagań klientów, przewidzieliśmy szereg rozwiązań mających zastosowanie także w branży usługowej. Dzięki temu aplikacja kwalifikowana jest również jako system typu FFA (Filed Force Automation), który docelowo przeznaczony jest do dynamicznego zarządzania pracą rozproszoną w terenie. Oprogramowanie TMS zapewnia m.in. centralne kierowanie realizacją zleceń pośredniego usunięcia awarii, zapewniając dostęp do głównej bazy informacji, a wszystko to z poziomu urządzenia mobilnego. Dzięki zdalnemu dostępowi do aplikacji na urządzeniu przenośnym, pracownicy mogą ponadto na bieżąco monitorować delegowane im zadania oraz posiadają dostęp do zebranych dotychczas informacji na temat obsługiwanych klientów.

Aplikacja TMS gromadzi również dane o:

  • obsługiwanych obiektach i ich wyposażeniu
  • zawartych umowach serwisowych i warunkach obsługi
  • urządzeniach, częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych
  • historii napraw i wykonaniu innych usług
  • serwisantach i ich kwalifikacjach,
  • stanach magazynowych
  • kosztach wykonanych zleceń

Dzięki takiej puli dostępnych rozwiązań, nasza aplikacja pozwala na maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii czy odpowiedzi na zgłoszenia. Przede wszystkim pozwala jednak na optymalizację kolejności wykonywanych zadań serwisowych, co znacznie poprawę skuteczność zespołu.